Kvalitní networking – k dostání i v České republice

Každý podnikatel má jednotný cíl – maximalizovat zisk. Aby mohl tento cíl splnit, potřebuje mít dostatek zákazníků, kteří budou mít zájem odebírat jeho výrobky či služby. V posledních letech, zejména vlivem krize, se firmy usilovně snaží o zákazníky bojovat. K tomu lze využít mnoho různých prostředků, marketingových tahů, kampaní apod. Velkým přínosem pro vás může být tzv. Networking. Nový podnikatelský směr a efektivní nástroj, který je vhodný pro každého podnikatele, který chce být úspěšný.

Co je networking?

Networking znamená česky síť, síťování. Pod tímto pojmem se skrývá zcela přirozená aktivita, při které lze navzájem poznávat nové lidi a vytvářet pro sebe vzájemně nové obchodní příležitosti. Díky networkingu můžete budovat a udržovat dobré vztahy, a to dlouhodobě, nikoli krátkodobě. A budování vztahů je pro každé podnikání velice důležité. Cíl je jasný! Smyslem networkingu je doporučení vaší osoby/firmy nebo zjištění, kdo právě potřebuje váš výrobek či službu. Je to tedy účinný způsob, jak můžete získat nové klienty a zvýšit zájem o vaše zakázky. Jedná se v podstatě o podnikatelské kluby, které spojuje stejný zájem.

Co vám networking umožní?

Výhod networkingu je hned několik. Pojďme si je tedy shrnout:

 • šíření jména firmy,
 • dostanete se do povědomí novým a potenciálním zákazníkům,
 • posílíte si vztahy se současnými klienty a případně oživíte s těmi dřívějšími,
 • vytvoříte si informační a kvalitní zdroj, odkud budete moci získávat nové kontakty formou doporučení,
 • navážete vztahy s obchodními partnery, kteří vám mohou v ledačem pomoci, mají rozhodovací pravomoci, aniž byste se k nim jinak museli složité dostávat,
 • otevřou se vám nové a nečekané obchodní příležitosti,
 • budete včas informováni,
 • stejně tak vy můžete společensky informovat o tom, co děláte,
 • nemusíte vložit peníze do nejisté reklamní kampaně, ale můžete je využít mnohem účelněji,
 • můžete propojit vaši tvář s výrobkem nebo službou,
 • a další.

Jak se dostat k networkingu?

V České repulice existují organizace, které zprostředkovávají aktivity v rámci networkingu. Kupříkladu koncept privátních podnikatelských klubů Business for Breakfast (dále BforB) pořádá nejrůznější networkingové aktivity, které si můžete vyzkoušet, a to i jako host. Setkání může probíhat třeba formou obchodní snídaně.

Jak je to finančně náročné?

BforB se může stát vaším novým marketingovým nástrojem, díky kterému můžete být mnohem úspěšnější a rozvíjet vaše podnikání směrem, kterým si představujete, aniž byste museli vynaložit nejen úsilí, ale i mnoho finančních prostředků. Řada podnikatelů potvrzuje, že networking je více cenově efektivní metoda pro získávání nového byznysu a rozhodně se vyplatí více, než úsilí vložené do reklamy nebo PR. Networking je nízko-nákladová aktivita. Je potřeba zejména vašeho osobního závazku a přičinění, nikoli vynaložení peněz vaší společnosti.

Jestliže vás networking zaujal a máte chuť pro vaši firmu udělat něco, co jí pomůže budovat nové vztahy a získat více zákazníků, pak se přijďte osobně na některé takové setkání podívat. Na stránkách BforB najdete města, kde se akce pořádají a kde si můžete networking vyzkoušet naživo. Na webu mimo tyto informace najdete i řadu rad a tipů v networkingu, které vám pomohou praktikovat networking ve vaší obchodní činnosti.

Sdílet článek