Na co podnikatelé ve svých skladech zapomínají?

Má váš podnik sklad nebo ne? Pokud ano, pamatujte na to, že zákon stanovuje, že musí mít sklad vypracovaný Místní řád skladu. Málokterý podnikatel si uvědomuje, že se na něj vztahují požadavky a povinnosti týkající se BOZP a PO. Podle průzkumů až čtyřicet procent podnikatelů nemá ani zdání o tom, co je to BOZP a PO, což je samozřejmě velká chyba. V případě kontroly ze státní správy může dojít k udělení pokuty, která se může dostat až do dvou milionů korun. Abyste se takové pokutě vyhnuli, je nutné mít vyřešenou bezpečnost práce a požární ochranu, s čímž ostatně souvisí i vypracovaný Místní řád skladu. 

Jestliže patří váš podnik k podnikům, který má také sklad, pamatujte na to, že sklad zkrátka musí dodržovat určitá pravidla a určité požadavky. Například musí být na vstupních dveřích umístěna zákazová značka, uvnitř skladu pak musí být umístěny viditelné tabulky, které budou určovat přípustnou nosnost podlahy. A jak jsme zmínili, musí být vypracovaný Místní řád skladu. 

Co musí Místní řád skladu obsahovat?

Nabízí se otázka, co musí obsahovat Místní řád skladu. Ten by měl uvádět osobu, která je zodpovědná a odpovědná za provoz skladu a která je odpovědná i za údržbu, opravy také prohlídky skladovacích zařízení a prostředků. Kromě toho musí obsahovat také organizační a bezpečnostní opatření, které se vztahují na bezpečný provoz skladu. Musí tedy popisovat skladování manipulačních jednotek, kromě toho musí popisovat i pohyb dopravních prostředků a osob, musí popisovat využívání a používání komunikací a cest. 

Kromě toho musí být obsažen v Místním řádu skladu také schématický půdorysný plán s vyznačením skladovacích ploch, je třeba vést i organizaci kontrol a školení. 

Nejste na to sami

Samozřejmě se s tím nemusíte trápit vy sami, ale můžete se obrátit na firmu PEGASUS Service, která vám pomůže nejen s BOZP a PO, ale také vám pomůže s dalšími povinnostmi, jako jsou revize, kontroly, školení nebo krizové a havarijní plánování.

Sdílet článek