Pestrá výuka jazyků Ostrava

Angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština či polština – všechny tyto jazyky se můžete nyní učit na jazykové škole Pygmalion. Výuka jazyků Ostrava je skutečně pestrá, ale nejvíce se jazyková škola zaměřuje na výuku anglického jazyka. Své služby nabízí klientům od roku 1999. Výuka jazyků Ostrava je vedena profesionálními lektory, při jejichž výběru klade škola důraz na jejich kvalifikaci. Lektoři pravidelně navštěvují metodické semináře, na nichž se seznamují s nejnovějšími trendy v oblasti výuky cizích jazyků. Výuka je navíc podpořena kvalitními materiály.

Každý student dostane osvědčení

Pokud absolvujete kurz cizího jazyka, jazyková škola Ostrava vás po úspěšném zvládnutí kurzu ohodnotí osvědčením, které prezentuje dosaženou jazykovou úroveň. Ve skupině při výuce je maximálně 12 studentů a ve speciálních kurzech dokonce 3 – 6 studentů. Malé skupiny jsou důležitým faktorem, který výrazně ovlivňuje kvalitu výuky. Čím méně je žáků, tím více může lektor věnovat pozornosti jednotlivým studentům. Jazyková škola Ostrava mimo jiné nabízí i individuální kurzy, kdy se lektor bude věnovat výhradně vám.

Jazykové kurzy pro děti

Anglicky se můžete učit nejen vy, ale také vaše ratolesti. Jazyková škola Pygmalion pořádá jazykové kurzy pro děti od tří do šesti let. Cílem tohoto kurzu je naučit děti vnímat jazyk jako celek, porozumět mu a naučit se na něj reagovat. Jazykové kurzy pro děti mají ucelenou a promyšlenou koncepci. Čím dříve se vaše dítě začne učit cizí jazyk, tím dříve může složit Cambridgeskou zkoušku pro děti (už ve třinácti letech). Jazykové kurzy pro děti vede profesionální lektorský tým, který dokáže dětem vytvořit přátelské prostředí. Dopřejte svým dětem to nejlepší a nechte je učit se i jinak než jen česky.

Sdílet článek